sluzby
 
· Projekčná činnosť
· Stavebný dozor
· Management stavieb
 
· Tepelné čerpadlá
· Inteligentné systémy
 
· Zemné práce a pozemné úpravy
· Zakladanie stavieb
· Výstavba rodinných a bytových domov
· Výstavba nadstavieb na bytových domoch
· Certifikované zatepľovanie budov
· Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií
· Rekonštrukčné práce
· Realizácie interiérov
· Búracie práce
 
· Odvoz a likvidácia odpadu
 
 

01_KRKTSTV-5